Odpłatność

Całkowity koszt studiów za dwa semestry wynosi – 5.000,00 PLN
plus 30,00 PLN za wydanie świadectwa

Termin płatności - 8 listopada 2019 r.

Istnieje możliwość rozłożenia płatności za studia podyplomowe na 4 raty:

Opłata za świadectwo płatna do 30 maja 2020 r. - 30,00 PLN

Wpłaty prosimy dokonywać na konto:

Politechnika Łódzka
Katedra Systemów Zarządzania i Innowacji
90-924 Łódź, ul. Piotrkowska 266
NIP: 727-002-18-95

PKO S.A. II O/Łódź
38 1240 3028 1111 0010 3742 2119

tytułem przelewu:
K-99/SP CIM 7