Uzyskanie świadectwa

Warunkiem uzyskania świadectwa JM Rektora Politechniki Łódzkiej jest: