Cel studiów

Celem studiów jest nabycie przez słuchaczy interdyscyplinarnej wiedzy oraz praktycznych umiejętności dotyczących działań rozwojowych zorientowanych na jednostkę. Studia umożliwiają zdobycie podstaw do prowadzenia sesji coachingowych oraz kluczowych kompetencji w zakresie prowadzenia coachingu i mentoringu (prowadzenie sesji coachingowych w czasie trwania studiów), a także praktyczne przygotowanie z zakresu uczenia się ludzi dorosłych. Program oparty jest na wykładach, treningach, warsztatach i ćwiczeniach aktywizujących.

Studia skierowane są do absolwentów studiów licencjackich, iżynierskich i magisterskich  zainteresowanych rozwojem specjalistycznych umiejętności z zakresu coachingu i mentoringu.
Studia przeznaczone są dla:
- osób zajmujących się kształceniem i rozwojem ludzi,
- osób mających kontakt z klientem,
- menedżerów zasobów ludzkich,
- kadry kierownicza przedsiębiorstw i instytucji,
- osób zainteresowanych własnym rozwojem,
- doradców zawodowych,
- trenerów i konsultantów,
- terapeutów i pedagogów,
- osób chcących zdobyć nowy zawód.