Odpłatność

Całkowity koszt studiów za dwa semestry wynosi – 6.400,00 PLN

Termin płatności - 10 października 2021 r.

Istnieje możliwość rozłożenia płatności za studia podyplomowe na 4 raty:

  • I rata w wysokości 1.600,00 PLN płatna do 10 października 2021 r.
  • II rata w wysokości 1.600,00 PLN płatna do 30 listopada 2021 r.
  • III rata w wysokości 1.600,00 PLN płatna do 28 lutego 2022 r.
  • IV rata w wysokości 1.600,00 PLN płatna do 31 maja 2022 r.

Wpłaty prosimy dokonywać na konto:

Politechnika Łódzka
Katedra Systemów Zarządzania i Innowacji
90-924 Łódź, ul. Piotrkowska 266
NIP: 727-002-18-95

PKO S.A. II O/Łódź
38 1240 3028 1111 0010 3742 2119

tytułem przelewu:
K-99/SP CIM 7

Wersja do druku