Uzyskanie świadectwa

Warunkiem uzyskania świadectwa JM Rektora Politechniki Łódzkiej jest:

  • zaliczenie wykładanych przedmiotów poprzez uzyskanie wpisów w karcie zaliczeń,
  • pozytywna ocena z napisanej pracy końcowej lub indywidualnego projektu coachingowego (case study) oraz przeprowadzenie pokazowej sesji coachingowej,
  • 80% obecność na zajęciach,
  • uregulowanie odpłatności za studia
Wersja do druku