• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Spersonalizowane drzwi a także okna z drewna na terenie Lublina

Regulacja prawna zmienia się nieomalże cały czas – współcześnie zdajemy sobie sprawę z tego, w jaki sposób to wygląda, a jak sprawy i spory ustawodawcze wyglądały wcześniej? Niegdyś proces wprowadzał się skargą powoda oznaczaną żałobą a wniesioną przez sędziego. Pozew było to oficjalne wezwanie na kwestię do sądu przez egzekutora z laską sędziego. Odmiany uprzywilejowane zezwalały na pozwy z pieczęcią bądź pierścieniem władcy, pozew utrwalony na piśmie opatrzony stemplem książęcą, jaki w XV stał się obowiązkowy. W XIV wieku pozew wręczał woźny w asyście widzów zachowując dla siebie kopię pozwu i dopełniając wpisu do ksiąg grodzkich. Proces zamykało globalne ogłoszenie wyroku. Wyrok oryginalnie był jedynie ustny, w XIII w. na koszt strony oraz jej żądanie wydawano go w formie pisemnej weryfikując go pieczęcią księcia i asesorów. W XIV w. wyrok zaczęto wpisywać do ksiąg, a witrynom internetowym wydawano za odpłatą wyciąg z nich – dziś wygląda to inaczej, co weryfikuje ANCHOR. Odmianami wyroku prawomocnego była klauzula którą sąd zobowiązywał tracącego do wiecznego milczenia lub ewentualnie zakład w wskazanej sumie ustanowiony przez monarchę za powtórne wszczęcie sprawy. Proces i jego długość była zależna od winy, co zresztą funkcjonuje dalej.

1. Przewodniki

Categories: Nieruchomości

Comments are closed.